Türkiye'de Sanayi Ekonomisinin Önemi

Sanayi bir ülkenin üretim gücünü ve kapasitesini ifade eder. Sanayisi gelişmiş ve güçlü olan bir ülke gitgide zenginleşir ve aynı ölçüde diğer alanlarda da gelişme göstermeye başlar. Sanayinin önemi özellikle de ekonomiye olan olumlu etkisi net bir şekilde anlaşıldığında daha da ortaya çıkmaktadır. Üretim yapabilmek, üretilen endüstriyel ürünün baştan sona bütün aşamalarına vakıf olmak ve onu bir katma değere dönüştürmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden sanayi sektörleri ülkeler için bir numaralı kalkınma aracı olmaktadırlar.

image

Sanayi ve İstihdam

Sanayi yani üretim aşaması, fabrika ve benzeri üretim tesislerinde, sonrasındaki süreçte ve üretim anlamında birçok farklı iş koluna ayrılır ve bunların her biri çeşitli mesleki yeterlilikler ve çalışanlar gerektirir. Sanayileşmiş yerlerde nüfus yoğunluğu yaşanma sebebi bundan kaynaklanır. Bir üretim sahası olması demek bir o kadar iş imkânı demektir. Bundan dolayı sanayi ve istihdam doğrudan birbirlerini etkileyen kavramlardır. İş bulma sorunu yaşanmayan yerler genelde üretim yapılan sanayi bölgeleridir. Bu bölgelerde çeşitli alanlarda iş imkanları bulunmaktadır. Böylece oldukça yüksek sayıda çalışan buralarda istihdam edilebilmektedir. Bir ülkenin refah seviyesi, zenginliği ve istihdam yolu mutlak bir şekilde sanayileşmeden geçer. Günümüzde gelişmiş ülkelerin tamamı sanayileşmiş ülkelerdir.